Een woordje van de directie

Beste bezoeker

Het Molentje is een school met leuk ingerichte klasjes, waar ieder kind de kans krijgt zijn/haar talenten ten volle te ontwikkelen., maar wegens de huidige corona-maatregelen is de situatie een beetje anders.

Er wordt in onze school lesgegeven aan het eerste, tweede en zesde leerjaar. Om de veiligheid van de leerlingen en onze leerkrachten te garanderen, komen deze leerlingen niet allemaal op dezelfde dag naar school.

De kinderen van de B-klassen ( 1B, 2B en 6B) komen op maandag en donderdag naar school.

De kinderen van de C-klassen  ( 1C, 2C en 6C ) komen op dinsdag en vrijdag naar school.

De leerlingen. hebben allemaal een aparte ingang zodat we de sociale bubbels respecteren.

We voorzien  uiteraard ook opvang voor de leerlingen van de andere klassen en van de kleuterschool want Het Molentje is:

Een warme school met aandacht voor ieders welbevinden.

 

Alpaerts Kathy
Directie

Leren is leuk!

Leuk ingerichte klasjes

Leuk en creatief ingerichte klasjes waar het talent van ieder kind de kans krijgt te ontwikkelen.

Brede basisvorming

Via diverse werkvormen, aangepaste differentiatie en individuele begeleiding van de leerlingen, proberen we ieder kind een zo breed mogelijke basisvorming te geven.

Creatief en digitaal

We hebben zowel aandacht voor kennis als voor creatieve, sportieve en digitale vaardigheden.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar vormt de rode draad doorheen onze school.

Taalvaardigheid

Wij schenken extra veel aandacht aan taalverwerving. Daarom laten wij vanaf de derde kleuterklas onze kinderen genieten van korte Franse lesjes.

Leeruitstappen

Vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de leerlingen geregeld leeruitstappen van 1 of meerdere dagen.

Over het Molentje

Bij inschrijving in de lagere school maken de ouders een keuze. Op het einde van het schooljaar en de eerste dag van het nieuwe schooljaar kan de keuze nog aangepast worden. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de leerkracht of directie. Het bekomen van vrijstelling wordt besproken met de directie.

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school geeft een gespecialiseerde leerkracht de LO-lessen. In de lagere school wordt er turnkledij gevraagd: een donkere turnbroek, een T-shirt van de school (€7 – op het secretariaat) en turnpantoffels. Alle kinderen turnen mee. Alleen om medische redenen, geattesteerd door een dokter, kan een vrijstelling toegestaan worden.

Zwemmen

Onze kinderen gaan vanaf het eerste leerjaar zwemmen in de “Waterperels” te Lier. Zwemmen maakt deel uit van het verplichte lessenpakket. Vrijstelling kan alleen toegestaan worden mits doktersbewijs. In het zesde leerjaar is de zwembeurt gratis. Voor de andere leerjaren gebeurt de verrekening via de maximumfactuur.

Deze wordt georganiseerd door de stad Lier (info: Moevement, Aarschotsesteenweg 1. Tel: 03/480.36.30). De leerlingen van Het Molentje gaan naar Kadee Lisp. Zij worden opgehaald en afgezet door de bus van de opvangdienst.

Meer informatie over het inschrijven van uw kind?

Enkele van onze klasleerkrachten

Tinnie Van Goubergen

K1c

Lisa Segers

K3c

Sofie Blommaert

L4b

Gieljan Smits

L6c

Bekijk ons volledig schoolteam