Een woordje van de directie

Beste bezoeker

Het Molentje is een school met leuk ingerichte klasjes, waar ieder kind de kans krijgt zijn/haar talenten ten volle te ontwikkelen.

Via gevarieerde werkvormen, aangepaste differentiatie en de nodige individuele begeleiding bieden we onze leerlingen de breedst mogelijke basisvorming. We hebben daarbij zowel aandacht voor kennis als voor creatieve, sportieve én digitale vaardigheden.

Respectvol omgaan met elkaar en zorg voor het milieu vormen de rode draad doorheen onze school.

Omdat taal het instrument bij uitstek is om succes te boeken in het onderwijs, schenken wij er extra veel aandacht aan. Zo laten wij onze leerlingen al vanaf de derde kleuterklas genieten van korte Franse lesjes, zodat hun taalgevoeligheid wordt verhoogd.

Leren doen we trouwens niet alleen ín de klas, maar ook daarbuiten. Al vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de kinderen geregeld leeruitstappen van één of meerdere dagen. Onze leerkrachten werken bovendien projectmatig en klasdoorbrekend.

Participatie is geen loos begrip in onze school: via de leerlingenraad, de schoolraad en het oudercomité heeft iedereen zijn inbreng in het schoolbeleid.

En er wordt natuurlijk ook gefeest op onze school. Ideale momenten om de gezellige sfeer op te snuiven – raadpleeg dus zeker onze ‘evenementen’.

Zin om op ontdekkingstocht te komen? Maak dan een afspraak en bezoek Het Molentje, een warme school met aandacht voor ieders welbevinden.

Van harte welkom!

Alpaerts Kathy
Directie

Leren is leuk!

Leuk ingerichte klasjes

Leuk en creatief ingerichte klasjes waar het talent van ieder kind de kans krijgt te ontwikkelen.

Brede basisvorming

Via diverse werkvormen, aangepaste differentiatie en individuele begeleiding van de leerlingen, proberen we ieder kind een zo breed mogelijke basisvorming te geven.

Creatief en digitaal

We hebben zowel aandacht voor kennis als voor creatieve, sportieve en digitale vaardigheden.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar vormt de rode draad doorheen onze school.

Taalvaardigheid

Wij schenken extra veel aandacht aan taalverwerving. Daarom laten wij vanaf de derde kleuterklas onze kinderen genieten van korte Franse lesjes.

Leeruitstappen

Vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de leerlingen geregeld leeruitstappen van 1 of meerdere dagen.

Over het Molentje

Bij inschrijving in de lagere school maken de ouders een keuze. Op het einde van het schooljaar en de eerste dag van het nieuwe schooljaar kan de keuze nog aangepast worden. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de leerkracht of directie. Het bekomen van vrijstelling wordt besproken met de directie.

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school geeft een gespecialiseerde leerkracht de LO-lessen. In de lagere school wordt er turnkledij gevraagd: een donkere turnbroek, een T-shirt van de school (€7 – op het secretariaat) en turnpantoffels. Alle kinderen turnen mee. Alleen om medische redenen, geattesteerd door een dokter, kan een vrijstelling toegestaan worden.

Zwemmen

Onze kinderen gaan vanaf het eerste leerjaar zwemmen in de “Waterperels” te Lier. Zwemmen maakt deel uit van het verplichte lessenpakket. Vrijstelling kan alleen toegestaan worden mits doktersbewijs. In het zesde leerjaar is de zwembeurt gratis. Voor de andere leerjaren gebeurt de verrekening via de maximumfactuur.

Deze wordt georganiseerd door de stad Lier (info: Moevement, Aarschotsesteenweg 1. Tel: 03/480.36.30). De leerlingen van Het Molentje gaan naar Kadee Lisp. Zij worden opgehaald en afgezet door de bus van de opvangdienst.

Meer informatie over het inschrijven van uw kind?

Enkele van onze klasleerkrachten

Tinnie Van Goubergen

K1c

Lisa Segers

K3c

Sofie Blommaert

L4b

Gieljan Smits

L6c

Bekijk ons volledig schoolteam