Communiceren met ouders

De mededelingen van de leerkrachten, de directie en het oudercomité verlopen via het digitale scholenplatform Gimm-e.

Neem zeker een kijkje op dit innovatief communicatieplatform

Wij zijn steeds bereid ouders te helpen bij het inloggen in het systeem.

Heel uitzonderlijk wordt er nog informatie op papier meegegeven. Ouders die niet over internet beschikken, krijgen natuurlijk wel nog alle info op papier.

Voordelen van dit systeem?

  • Papierbesparend.
  • Mededelingen kunnen steeds herlezen worden en kunnen niet verloren geraken.
  • U wordt herinnerd aan geplande activiteiten.
  • Ouders kunnen indien nodig online publiekelijk reageren (bv. bij een zoektocht naar materialen).
  • Ook rechtstreekse (niet publieke) vragen aan de directeur over mededelingen zijn mogelijk.

Over Het Molentje

Een warme basisschool in Lier met aandacht voor ieders welbevinden!

  • Gezonde school
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Zwemmen en lichamelijke opvoeding
  • Voor- en naschoolse opvang
go onderwijs square

Volg ons op Facebook

Contactgegevens

Eeuwfeestlaan 190, 2500 Lier
03 480 05 69