Communiceren met ouders

De mededelingen van de leerkrachten, de directie en het oudercomité verlopen via het digitale scholenplatform Smartschool.

Wij zijn steeds bereid ouders te helpen bij het inloggen in het systeem.

Heel uitzonderlijk wordt er nog informatie op papier meegegeven. Ouders die niet over internet beschikken, melden dit bij inschrijving zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Voordelen van dit systeem?

  • Papierbesparend.
  • Mededelingen kunnen steeds herlezen worden en kunnen niet verloren geraken.
  • U wordt herinnerd aan geplande activiteiten.
  • Ouders kunnen indien nodig online reageren (bv. bij een zoektocht naar materialen).
  • Ook rechtstreekse (niet publieke) vragen aan de directeur of leerkracht zijn mogelijk.