Inschrijvingen

Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

Alle informatie (zowel over hoe je moet inschrijven als het aantal vrije plaatsen) vind je op www.naarschoolinlier.be.

Instapmomenten voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar

Kinderen geboren in 2017 moeten zich aanmelden en inschrijven volgens de planning die je vindt op www.naarschoolinlier.be. Nadien kunnen kleuters die de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben, instappen op de volgende data:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie
 • De eerste schooldag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. Deze kinderen mogen op ieder moment van het schooljaar instappen.

Over Het Molentje

Een warme basisschool in Lier met aandacht voor ieders welbevinden!

 • Gezonde school
 • Levensbeschouwelijke vakken
 • Zwemmen en lichamelijke opvoeding
 • Voor- en naschoolse opvang
go onderwijs square

Volg ons op Facebook

Contactgegevens

Eeuwfeestlaan 190, 2500 Lier
03 480 05 69