Leerlingenraad Het Molentje

De raad wordt ieder jaar democratisch verkozen.
Vanaf het derde leerjaar zetelt er uit iedere klas 1 leerling in. Vanuit het vijfde en het zesde worden telkens 2 leerlingen afgevaardigd.
Kleuters en leerlingen uit de eerste graad, laten hun stem horen via kun klastitularis.
De raad vergadert op eigen vraag, onder leiding van de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. De kinderen maken zelf het verslag, onderhandelen met de directeur en brengen verslag uit in de klassen.

De leden voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

* nog niet gekend 😉