Leerlingenraad Het Molentje

De raad wordt ieder jaar democratisch verkozen.
Vanaf het derde leerjaar zetelt er uit iedere klas 1 leerling in. Vanuit het vijfde en het zesde worden telkens 2 leerlingen afgevaardigd. (zolang er 1 vijfde en 1 zesde leerjaar is).
Kleuters en leerlingen uit de eerste graad, laten hun stem horen via kun klastitularis.
De raad vergadert op eigen vraag, onder leiding van de leerkracht Zedenleer. De kinderen maken zelf het verslag, onderhandelen met de directeur en brengen verslag uit in de klassen.

De leden voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

* nog niet gekend 😉

Over Het Molentje

Een warme basisschool in Lier met aandacht voor ieders welbevinden!

  • Gezonde school
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Zwemmen en lichamelijke opvoeding
  • Voor- en naschoolse opvang
go onderwijs square

Volg ons op Facebook

Contactgegevens

Eeuwfeestlaan 190, 2500 Lier
03 480 05 69