Lesuren

’s Morgens van 8.40 uur tot 12.15 uur (eerste bel om 8.35 uur)
’s Middags van 13.30 uur tot 15.25 uur (eerste bel om 13.25 uur)
Woensdag van 8.40 uur tot 12.15 uur (eerste bel om 8.35 uur)

Om de effectieve lestijd te vrijwaren, gaat de bel ’s morgens en ’s middags 5 minuten vroeger. Zo hebben de kinderen en leerkrachten rustig de tijd om naar de klas te gaan.

’s Morgens is er bewaking vanaf 8 uur, ’s middags vanaf 13.15 uur.
‘s Avonds is er opvang tot 16 uur in de speelzaal van de lagere school, op woensdag tot 12.45 uur.

Kinderen die pas later worden opgehaald, gaan naar Kadee, de opvangdienst van de stad Lier.

Over Het Molentje

Een warme basisschool in Lier met aandacht voor ieders welbevinden!

  • Gezonde school
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Zwemmen en lichamelijke opvoeding
  • Voor- en naschoolse opvang
go onderwijs square

Volg ons op Facebook

Contactgegevens

Eeuwfeestlaan 190, 2500 Lier
03 480 05 69