Omwille van Covid-19 zullen de kijkdagen voorlopig niet kunnen doorgaan. Houd zeker onze facebookpagina in het oog, zodat jullie op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze school.

Kijkdag voor ouders en kleuters
die hun schoolkeuze nog moeten maken

Wij zijn ons ervan bewust dat jonge ouders het vaak erg druk hebben en zich niet altijd kunnen vrijmaken op vastgelegde kijkdagen. Daarom stellen wij ons graag flexibel op en zijn wij steeds bereid bezoekers te ontvangen, rond te leiden en te informeren.

Graag wel vooraf een seintje.

Telefoon: 03/480.05.69.

E-mail: grietr@atheneumlier.be

Het ideale moment voor ouders om met hun kapoentje langs te komen, is tussen 9 en 10 uur ’s ochtends. De kinderen mogen dan al een keertje meespelen in de klas, terwijl de ouders kunnen rondkijken. Na dat ervaringsmomentje staan de juf en de directeur klaar om al jullie vragen te beantwoorden.

Ontmoetingsmoment voor instappers
die al ingeschreven zijn

Om de drempel naar het onbekende te verlagen, mogen de ouders samen met hun kleuter vooraf een uurtje deelnemen aan de klasactiviteiten. Zo kunnen ze al kennismaken met de juf en hun nieuwe klasgenootjes. De klastitularis geeft dan ook de laatste praktische info. Dit alles om ervoor te zorgen dat de eerste schooldag een fijne ervaring wordt!

Wanneer? Ouders krijgen voor het ontmoetingsmoment nog een e-mail ter herinnering.