Oudercomité Het Molentje

Iedere ouder is lid van het oudercomité en is bijgevolg welkom op een algemene- of een werkgroep- vergadering.
Uitnodigingen hiervoor worden verzonden via Gimm-e

Over Het Molentje

Een warme basisschool in Lier met aandacht voor ieders welbevinden!

  • Gezonde school
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Zwemmen en lichamelijke opvoeding
  • Voor- en naschoolse opvang
go onderwijs square

Volg ons op Facebook

Contactgegevens

Eeuwfeestlaan 190, 2500 Lier
03 480 05 69