Schoolbenodigdheden

Al het materiaal dat de kinderen nodig hebben om de ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool en de eindtermen in de lagere school te bereiken, wordt ter beschikking gesteld van de leerlingen.
Dit wil zeggen dat voor ieder kind een aantal basiszaken voorzien wordt zoals werkboeken, fotokopieën, potloden ,balpennen… (zie schoolreglement).
Materialen van de school die verloren of stuk gedaan worden, worden vergoed door de ouders.

Van de ouders wordt verwacht dat ze een boekentas, een pennenzak, enkele kaften (wachten op info, a.u.b.), kaftpapier, turngerief en zwemgerief aankopen.

Het spreekt voor zich dat ouders die, naast het door de school aangeboden materiaal, graag eigen materiaal aanschaffen voor hun kinderen, daar niet toe verhinderd zullen worden.