Schoolraad Het Molentje

Door het bijzonder decreet van 14 juli 1998 kreeg het gemeenschapsonderwijs drie bestuursniveaus:

  • Lokaal niveau: de school
  • Midden niveau: de scholengroep
  • Centraal niveau: Vlaamse Raad van het Gemeenschapsonderwijs

De school is verantwoordelijk voor de algemene en pedagogische organisatie en voor personeelszaken. Deze bevoegdheid wordt door de directeur uitgeoefend. Hij wordt hierin bijgestaan door de schoolraad die een advies- en overlegorgaan is.

Ouders + Personeel kiezen samen lokale vertegenwoordigers uit sociale, economische en culturele milieus + Directeur met raadgevende stem, komen tot een besluit voor het opstellen van de schoolraad.

De schoolraad geeft advies inzake de algemene organisatie van de school. De directeur overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement.

De schoolraad heeft het recht informatie te vragen aan de directeur en de bestuursorganen van de scholengroep. Om de 4 jaar wordt er een nieuwe schoolraad verkozen.

 

Samenstelling van de schoolraad (vanaf 1 april 2017)

1. Rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders

  • Mariën Tess tessmarien@live.be
  • Rossau Griet directie@bsdebrug.be

2. Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel

  • Van Mol Jo jov@atheneumlier.be
  • Uytterhoeven Inge ingeu@atheneumlier.be
  • Wollants Carine carinew@atheneumlier.be

3. Gecoöpteerde leden

  • Smets Christel christelsmets@proximus.be
  • Lambrechts Walter info@lwhlier.be