Onze klasleerkrachten

Ann Laureyssens

Kinderverzorgster kleuters

Ilse Vercammen

K2c

Karen Vermeulen

L1c

Katrien Van Eester

L3b

Liselotte Glassée

L5b

Kurt Van Langenhove

L4c - L6c

Carine Wollants

K1b - peuterklas

Ann Moons

K3b

Daley Bertels

L2b

Caroline Weyns

L3c

Katrin Van den Eynde

L5c

Tinnie Van Goubergen

K1c

Lisa Segers

K3c

Isabel Alpaerts

L2c

Sofie Blommaert

L4b

Benjamin Van Gelder

L6b

Chris Ceulemans

K2b

Gieljan Smits

L1b

Jo Van Mol

L3b

Inge Uytterhoeven

L4c

Virginnie Favresse

L6c

Onze bijzondere leerkrachten

Hilde Van Bulck

SES Kleuters

Katrijn Segers

Protestantse godsdienst

Kim Verlinden

Rooms-Katholieke godsdienst

Hilde Roziers

SES Lager

Christel Leysen

Rooms-Katholieke godsdienst

Joke Dyckmans

Zorgleerkracht

Inge Verhees

Niet-Confessionele zedenleer

Ann Gelens

Lichamelijke opvoeding

Nassira El Jattari

Islamitische godsdienst

Onze praktische ondersteuners

Myriam Vanhoudt

Vrijwilligster slaapklasje

Cindy Dyckmans

Poetsvrouw

Tony Jacobs

Keuken

Marleen Onsia

Poetsvrouw

Jan Biesen

Technisch onderhoud

Linda Roefs

Poetsvrouw

Guy Schuermans

Logistiek

Onze administratieve medewerkers

Inne Janssens

administratief medewerker

Ann Biesen

administratief medewerker

Onze directie

Griet Rossau

directeur

Wij zorgen voor een brede basisvorming

Individuele begeleiding

Aangepaste differentiatie

Onze schoolervaring

Respectvol omgaan met elkaar en zorg voor het milieu vormen de rode draad doorheen onze school.

  • Leren doen we niet alleen ín de klas, maar ook daarbuiten. Al vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de kinderen geregeld leeruitstappen van één of meerdere dagen. Onze leerkrachten werken bovendien projectmatig en klasdoorbrekend.
  • Participatie is geen loos begrip in onze school: via de leerlingenraad, de schoolraad en het oudercomité heeft iedereen zijn inbreng in het schoolbeleid.
  • Er wordt uiteraard ook gefeest op onze school. Ideale momenten om de gezellige sfeer op te snuiven – raadpleeg dus zeker onze ‘evenementen’.