Woordje van de directie

Beste bezoeker,

Het Molentje is een school met leuk ingerichte klasjes, waar ieder kind de kans krijgt zijn/haar talenten ten volle te ontwikkelen.

Via gevarieerde werkvormen, aangepaste differentiatie en de nodige individuele begeleiding bieden we onze leerlingen de breedst mogelijke basisvorming. We hebben daarbij zowel aandacht voor kennis als voor creatieve, sportieve én digitale vaardigheden.

Respectvol omgaan met elkaar en zorg voor het milieu vormen de rode draad doorheen onze school.

Omdat taal het instrument bij uitstek is om succes te boeken in het onderwijs, schenken wij er extra veel aandacht aan. Zo laten wij onze leerlingen al vanaf de derde kleuterklas genieten van korte Franse lesjes, zodat hun taalgevoeligheid wordt verhoogd.

Leren doen we trouwens niet alleen ín de klas, maar ook daarbuiten. Al vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de kinderen geregeld leeruitstappen van één of meerdere dagen. Onze leerkrachten werken bovendien projectmatig en klasdoorbrekend.

Participatie is geen loos begrip in onze school: via de leerlingenraad, de schoolraad en het oudercomité heeft iedereen zijn inbreng in het schoolbeleid.

En er wordt natuurlijk ook gefeest op onze school. Ideale momenten om de gezellige sfeer op te snuiven – raadpleeg dus zeker de activiteitenkalender.

Zin om op ontdekkingstocht te komen? Maak dan een afspraak en bezoek Het Molentje, een warme school met aandacht voor ieders welbevinden.

Van harte welkom!

Alpaerts Kathy
Directie